Internettbasert verktøy for datainnsamling i epidemiologi
For studiedeltagerne
Kjære deltager, takk for ditt bidrag til forskning om kosthold og helse. Vær vennlig å logge inn med ditt brukernavn og passord som du mottok i informasjonsbrevet, i feltet under. Du vil bli viderekoblet til riktig spørreskjema. Du vil da få mer informasjon om hvordan du fyller ut skjemaet og hvem du skal kontakte dersom du trenger hjelp.
Login
[User ID]:
- -
[Password]:
For forskere
Se spørreskjemaer og web-skjemaer som er tilgjengelige på denne portalen
For ledere og administratorer
Tilgang til administrasjonsverktøy for autoriserte brukere
Piktogramms by arnedesign